Asbestinventarisatie door Mitec Advies B.V. in Zeeland en omgeving

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw of object naar de aanwezigheid van asbest.

Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij Mitec Advies B.V. conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw of object aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Wij van Mitec Advies B.V. streven ernaar om tijdens het onderzoek zo veel mogelijk destructieve handelingen te doen waardoor het rapport zo goed als mogelijk geschikt is voor aanvraag van een omgevingsvergunning/sloopmelding. Een asbestinventarisatie is altijd nodig wanneer u over wil gaan tot sloop of renovatie van een gebouw wat is gebouwd voor 1994.

Risicobeoordeling

Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de asbestinventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet – of dat nader onderzoek nodig is.

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn. Dit onder voorbehoud van de locaties in het gebouw waarvoor destructief onderzoek nodig is.

Asbestinventarisatie

Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage.

Aanvullende asbestinventarisatie

Aanvullend destructief onderzoek. Dit onderzoek is een aanvulling op de asbestinventarisatie. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het vooral om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.

Sloopmelding

Voor de sloop van een gebouw, het verwijderen van asbesthoudend materiaal tijdens een verbouwing of renovatie is een sloopmelding nodig. Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Mitec Advies B.V.

Mitec Advies B.V. is gevestigd te Heinkenszand en voert voornamelijk asbestinventarisaties uit in Zeeland. Tevens komt het voor dat wij ingeschakeld worden door opdrachtgevers buiten Zeeland. Mitec Advies B.V. is een ISO 9001:2008, Kwalibo en Ascert gecertificeerd onafhankelijk milieukundig adviesbureau. Bent u benieuwd naar wat wij naast het inventariseren van asbest voor u kunnen betekenen? Klik dan hier. Meer informatie over onze werkwijze en ons team vindt u hier.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vragen? Of wilt u een asbestinventarisatie door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op door op de onderstaande link te klikken.

Contact opnemen »

blank

Contact opnemen

Mitec Advies B.V.
Schouwersweg 9
4451 HS Heinkenszand

Telefoon: 0113 – 567926
E-mail : info@mitecadvies.nl

 

Contactformulier

    Deze website is beveiligd door reCAPTCHA, hierdoor zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google van toepassing.