Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft op 4 juni het wetsvoorstel voor zo’n verbod verworpen. Ondanks dat het wetsvoorstel is gesneuveld zijn er toch zaken veranderd die voor u belangrijk kunnen zijn.

De meeste Eerste Kamerleden vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk ging en voelden weinig voor een verbod op asbestdaken dat in 2025, respectievelijk 2028 in zou gaan. De Tweede kamer wil dat de minister dit weer oppakt en dat er eind van dit jaar een nieuw plan van aanpak asbestdaken is. Verschillende belangenorganisaties zien dit als een overwinning. Het was immers maar de vraag of 2025, respectievelijk 2028 haalbaar en betaalbaar was. Maar het probleem blijft. Asbest is en blijft gevaarlijk en moet op een verantwoorde wijze gesaneerd worden.

Verzekeraars

Zijn asbestdaken nog te verzekeren na 2024? Verzekeraars hebben hun voorwaarden de laatste jaren bijna allemaal al aangepast op het naderende verbod. Het is niet de verwachting dat verzekeraars hun voorwaarden gaan aanpassen en dat daardoor asbestdaken verzekerbaar blijven.

Het is heel belangrijk om goed te kijken hoe u verzekerd bent. Wat wordt er bijvoorbeeld uitgekeerd bij storm of brandschade, aan welke voorwaarden moet u zelf voldoen en welke risico’s loopt u? We zien de laatste jaren dat de maximumvergoedingen jaarlijks dalen bij veel verzekeraars, dat meestal een aparte milieuschadeverzekering noodzakelijk is en dat de premies stijgen. Geregeld merken we dat sommige locaties met asbestdaken helemaal niet meer te verzekeren zijn en zien we locaties waarop bepaalde gebouwen niet verzekerd zijn, terwijl deze gebouwen vaak een groot risico vormen door de asbesthoudende dakbedekking. Door deze ontwikkelingen heeft asbest in of op een gebouw ook een negatieve invloed op de waarde van een gebouw en daarmee op de waarde van de locatie. Bij verkoop beïnvloedt de aanwezige asbest de verkoopwaarde negatief.

Toch saneren?

Asbestdaken blijven daarmee een groot dilemma waar veel ondernemers en particulieren mee zitten. Want wat is nu het juiste moment om de asbest daken te gaan saneren?

Een van de eerste vragen die u zichzelf moet stellen is of de bebouwing die voorzien is van asbesthoudende daken nog wel doelmatig is. In veel gevallen is het namelijk bedrijfsmatig wenselijk om deze bedrijfsbebouwing te vervangen door andere bedrijfsgebouwen met een andere grootte/hoogte en/of indeling. Het gebouw met asbesthoudende materialen staat er – aangezien het verbod op asbest in 1993 is ingegaan – namelijk al minimaal 25 jaar en wellicht veel langer.

Wanneer het duidelijk is dat er gesaneerd gaat worden, is de volgende stap om goed te bekijken of er fiscale voordelen te behalen zijn en van welke subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.

Ondernemers die besluiten gelijktijdig met de asbestsanering de isolatiewaarde van hun bedrijfsgebouw te verbeteren met een R-waarde van minimaal 2, hebben eveneens de mogelijkheid om van de Energie-investeringsaftrek gebruik te maken. Zij kunnen in aanmerking komen voor 45 procent aanvullende fiscale aftrek over de investering in de isolatie.

Los van bovenstaande is het ook goed om in de afwegingen mee te nemen dat bij een eventuele brand of andere calamiteit een bedrijf waar asbest aanwezig is, enkele weken niet toegankelijk is. Zeker voor bedrijven met directe afnemers is dit een belangrijke factor. Het afbreukrisico van uw klanten en de gevolgschade die zij lijden, is vaak niet te verzekeren.