VOAM-VKBA, de branchevereniging voor inventarisatiebedrijven in de asbestsector, heeft een protocol opgesteld voor het onderzoeken van asbest in de (bovenste) grondlaag die zich in kruipruimten kan bevinden. Aanleiding om dit protocol op te stellen is dat er soms onduidelijkheid is of deze grondlaag als onderdeel van een bouwwerk moet worden beschouwd of als onderdeel van de bodem. Met de hiermee samenhangend verschillende regelgevingen die van toepassing zijn.

VOAM-VKBA hanteert als uitgangspunt om deze, vaak later aangebrachte laag grond of zand, als onderdeel van het gebouw te beschouwen. Met als gevolg dat de aanpak dient te voldoen aan het regiem van bijlage XIIIa art. 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling (werkveld specifieke certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering).

In het protocol is uitgewerkt hoe de inventarisatie dient te worden uitgevoerd en onder welke condities eventueel aangetroffen asbest dient te worden verwijderd.

Het protocol is een gezamenlijk product van de leden van de VOAM-VKBA en is hier gratis te downloaden (zie onderstaande link).

http://voam-vkba.nl/onderzoeksprotocol-asbest-in-grond-in-kruipruimten-van-bouwwerken/